Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:BCI
Autor:Michaeli Eva (100%)
Názov:Vybrané kapitoly z regionálnej geografie Slovenskej republiky : formovanie územia Slovenska a vývoj jeho hraníc
Vydavateľské údaje:Prešov : Metodické centrum, 1998
Rozsah:48 s., 11 s. máp
ISBN:80-85410-79-6
Ohlas:[4] TEJ, Juraj 2002. Región a správa. Prešov : FHPV PU, 2002, s. 174. ISBN 80-8068-139-2.