Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:BBB
Autor:Franková Libuša (100%)
Názov:K založeniu Tranoscia na stránkach cirkevných listov
Ohlas:[6] MATLOVIČ, René 1998. Múdrosť si stavia svoj dom – 100 rokov Tranoscia. In Acta Collegii Evangelici Prešoviensis 3. Prešov : Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV, 1998. ISBN 80-968115-9-2.