Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:BDE
Autor:Tomaščíková Slávka (100%)
Názov:Mass media communication: a new course
Zdroj:Perspectives : a journal of English language teaching and British studies
Lokácia:no. 8 (1998), s. 59-63
Ohlas:[4] KOMINARECOVÁ, Edita 2005. The development of the study of intercultural communication. In Insights into the Dynamics of the English Language and Culture : conference proceedings. Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2005, s. 219.
Ohlas:[4] KOMINAREC, Igor, KOMINARECOVÁ, Edita 2005. Multikulturalita a edukácia – súčasná teória a prax. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2005, s. 133.