Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ABD
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Jazyk ako hodnota
Ohlas:[4] Dynamika špecifických sfér komunikácie. Banská Bystrica : PF UMB, 2002, s. 158. ISBN 80-8055-631-8.