Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.000334
Kategória:BEC
Autor:Žiaková Eva (100%)
Názov:Adjustácia ako výsledok sociálneho učenia študentov v nadväznosti na výchovné problémy stredoškolskej mládeže
Zdroj:Premeny vzdelávania a rozvoj osobnosti žiaka : zborník príspevkov z pedagogicko-psychologickej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej v dňoch 9.-10. októbra 1997 v Košiciach
Vydavateľské údaje:Košice : Vienala, 1997
Lokácia:S. 74-77
ISBN:80-967249-8-3