Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAA
Autor:Gluchman Vasil (100%)
Názov:Slovak Lutheran social ethics
Vydavateľské údaje:New York : Edwin Mellen Press, 1997
Rozsah:164 p.
ISBN:0-7734-8651-8
Edícia:Studies in Religion and Society ; vol. 37
Ohlas:[3] The authenticity of Slovak evangelical ethics in the first half of the 20th centaury. In Vasil Ed. Gluchman: Morality of the past from the present perspective picture of morality in Slovakia in the first half of the twentieth century. Cambridge : Cambridge scholars publishing, 2007, s. 49. ISBN 1-84718-171-6.
Ohlas:[3] Social issues and its ethical aspects in Slovakia in the first half of the 20th century. In Ed. Vasil Gluchman: Morality of the past from the present perspective picture of morality in Slovakia in the first half of the twentieth century. Newcastle : Cambridge scholars publishing, 2007, s. 176. ISBN 1-84718-171-6.
Ohlas:[3] Ján Maliarik's synthetic moral utopia. In Vasil Ed. Gluchman: Morality of the past from the present perspective picture of morality in Slovakia in the first half of the twentieth century. Cambridge : Cambridge scholars publishing, 2007, s. 83. ISBN 1-84718-171-6.
Ohlas:[4] Reflexia etiky v kontexte evanjelickej teológie v druhej polovici 20. storočia. In Vasil Gluchman a kolektív: Kontexty a podoby morálky nedávnej minulosti : (Slovensko v európskom a svetovom kontexte druhej polovice 20. storočia). Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2007, s. 175. ISBN 978-80-8068-648-2.
Ohlas:[4] Základné princípy sociálnej etiky humánnej deontológie v teológii. In Morálka a súčasnosť. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008, s. 415. ISBN 978-80-8068-713-7.
Ohlas:[4] Reflexia etického myslenia Júliusa Cibulku v kontexte evanjelickej teológie 2. polovice 20. storočia. In Cirkevné listy : mesačník slovenských evanjelikov augsburského vyznania. 2009, roč. 133, č. 1-2, s. 36.
Ohlas:[3] Non-utilitarian consequentialism and professional ethics of teacher. In Applied Ethics : challenges for 21st century. Sapporo : Center for applied ethics and philosophy Hokkaido University, 2010, p. 84. ISBN 978-4-9904046-2-8.
Ohlas:[3] Before Auschwitz : what christian theology must learn from the rise of nazism. Eugene : Cascade Books, 2013, s. 223. ISBN 978-1-62032-103-4.