Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADD
Autor:Belás Ľubomír (100%)
Názov:Rousseau, Kant a problém človeka
Zdroj:Filozofia
Lokácia:Roč. 52, č. 8 (1997), s. 501-506
ISSN:0046-385X
Ohlas:[4] Sociálna filozofia v dejinných reflexiách. 1. časť. Bratislava : Občianske združenie Sociálna práca, 2003, s. 157.
Ohlas:[4] Rousseauove osvietenské ideály. In Patočka a novoveká filozofia. Košice : Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, 2014, s. 226. ISBN 978-80-8152-148-5.
Ohlas:[4] Človek, sloboda a vlastníctvo vo filozofii raného novoveku. Bratislava : Iris, 2015, s.169. ISBN 978-80-8153-050-0.