Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutorNázovPrac.
VLADIMÍR KOCVÁR (ED.)PRAVOSLÁVIE A SÚČASNOSŤ
Zborník 3. vedeckej konferencie študentov, absolventov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou, 6. apríla 2011
PBF
VLADIMÍR KOCVÁR (ED.)PRAVOSLÁVIE A SÚČASNOSŤ
Zborník príspevkov zo IV. vedeckej konferencie študentov, absolventov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou Prešov, 21. marec 2012
PBF
VLADIMÍR KOCVÁR (ED.)PRAVOSLÁVIE A SÚČASNOSŤ
Zborník príspevkov z V. vedeckej konferencie študentov, absolventov a mladých vedeckých pracovníkov Prešov, 26. marec 2013
PBF
VLADIMÍR KOCVÁR (ED.)VLADYKA DOSITEJ V KONTEXTE ČESKOSLOVENSKÝCH DEJÍN
Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, 8. október 2013
PBF
VLADIMÍR KOCVÁR (ED.)PRAVOSLÁVIE A SÚČASNOSŤ IX.
Zborník príspevkov z IX. vedeckej konferencie študentov, absolventov a mladých vedeckých pracovníkov Prešov, 28. marec 2017
PBF
VLADIMÍR KOCVÁR (ED.)PRAVOSLÁVIE A SÚČASNOSŤ X.
Zborník príspevkov z X. vedeckej konferencie študentov, absolventov a mladých vedeckých pracovníkov Prešov, 27. marec 2018
PBF
MARTIN KORMANÍKEXPRESÍVNE TERAPIE V SOCIÁLNEJ PRÁCI NA SLOVENSKU
PBF
MARTINA KORMOŠOVÁ (ED.)"KLIENT VS. BLÍŽNY"
(sociálno - teologicko - psychologicko - edukatívne aspekty v sociálnej práci)Zborník príspevkov z 5. ročníka študentskej vedeckej konferencie konanej dňa 23. apríla 2013
PBF
BOHUSLAV KUZYŠINGUIDEBOOK FOR STUDENTS IP H.E.L.P.
PBF
A. OLESNICKIJSPRIEVODCA SVÄTÝM PÍSMOM STARÉHO A NOVÉHO ZÁKONA PODĽA SVEDECTIEV SVÄTÝCH OTCOV A UČITEĽOV CIRKVI
PBF
ŠTEFAN PRUŽINSKÝUČENIE SV. AP. JAKUBA O UČITEĽSKOM POVOLANÍ, JAZYKU A MÚDROSTI
(Exegéza JK 3. kap.)
PBF
KRYŠTOF PULECZÁKLADY HEBREJSKEJ GRAMATIKY
k štúdiu biblických náuk
PBF
ROSTISLAV SNIGIREVSVÄTÉ PÍSMO STARÉHO ZÁKONA I.
PBF
PETER SUROVKAARTETERAPIA V PROCESE SOCIÁLNEJ INTERVENCIE
PBF
ŠTEFAN ŠAKMISIOLÓGIA I.
Úvod do sveta misiológie
PBF
ŠTEFAN ŠAKSVÄTÉ TAJINY (SVIATOSTI) V SÚČASNOM SPOLOČENSKOM KONTEXTE
PBF
ŠTEFAN ŠAK (ED.)KRESŤANSKÉ VÝCHODISKÁ SOCIÁLNEJ PRÁCE A JEJ MISIJNÝ ROZMER
Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 6. — 7. októbra 2008 v Prešove
PBF
JÁN ZOZUĽAKISUS CHRISTOS, DOBRÝ PASTIER
PBF
JÁN ZOZUĽAKANTOLÓGIA DUCHOVNEJ MÚDROSTI
PBF
JÁN ZOZUĽAKSYNAXARISTIS
Životy svätých
PBF