Jana Mitríková, Tünde Dzurov Vargová


Ekoturizmus v kontexte ochrany prírody a krajiny (vybrané kapitoly)ISBN 978-80-555-2294-4


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2021