Ľudmila Majerníková, Anna Hudáková, Andrea Obročníková, Mária Kaščáková


Edukácia pacienta s diabetes mellitusISBN 978-80-555-0741-5


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
5
6
7
  
8

10
1.1  
Charakteristika a klasifikácia diabetes mellitus
10
1.2  
Klinický obraz diabetes mellitus 1. Typu
12
1.3  
Klinický obraz diabetes mellitus 2. Typu
13
1.4  
Diagnostika diabetes mellitus
14
1.5  
Terapia diabetes mellitus
16
1.5.1  
Terapia inzulínom
17
1.5.2  
Liečba orálnymi antidiabetikami
24
1.5.3  
Liečba diabetickou diétou
25
1.5.4  
Liečba pohybovým režimom
27
1.6  
Komplikácie diabetes mellitus
29
1.6.1  
Akútne komplikácie
29
1.6.2  
Chronické komplikácie diabetes mellitus
31
1.7  
Selfmonitoring
43
1.8  
Práva a povinnosti diabetikov
46

49
2.1  
Posudzovanie pacienta s diabetes mellitus
49
2.2  
Špecifiká ošetrovateľského procesu u pacienta s dm
52
2.2.1  
Biologické potreby
52
2.2.2  
Psychosociálne - sociálne potreby
57
2.2.3  
Terapeutické potreby
63

71
3.1  
Edukácia a základné pojmy v edukácii
72
3.2  
Faktory ovplyvňujúce výsledok edukácie
75
3.3  
Edukačné konštrukty
77
3.4  
Metódy edukácie
78
3.5  
Druhy edukácie
79
3.6  
Formy edukácie
82
3.7  
Edukačný proces
83
3.7.1  
Posudzovanie - 1. Fáza edukačného procesu
84
3.7.2  
Diagnostikovanie – 2. Fáza edukačného procesu
91
3.7.3  
Plánovanie - 3. Fáza edukačného procesu
92
3.7.4  
Realizácia - 4. Fáza edukačného procesu
97
3.7.5  
Vyhodnotenie - 5. Fáza edukačného procesu
98

106
4.1  
Posúdenie schopnosti učiť sa
106
4.2  
Diagnostika
113
4.3  
Plánovanie edukácie
114
4.4  
Plánovanie a realizácia 1. Edukačného stretnutia
115
4.5  
Vyhodnotenie 1. Edukačného stretnutia
121
4.6  
Plánovanie a realizácia 2. Edukačného stretnutia
123
4.7  
Vyhodnotenie 2. Edukačného stretnutia
127
4.8  
Komplexné zhodnotenie edukačného procesu
128

  

129
130
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2019