Pozvánky24.10.2017


14.09. - 28.10.


02.10. - 27.10.Normatívy UK PUŠtatút UK PU - TU

Knižničný poriadok UK PU - TU  NOVÉ

Opatrenie rektora k odovzdávaniu povinných výtlačkov do UK PU - TU


Charta čitateľa UK PU - TU

Normatívy pre záverečné práce - TU

Normatívy pre publikačnú činnosť - TU

Normatívy pre elektronické publikovanie - TU


Knižničný zákon č. 126/2015 Z.z.- TU

Autorský zákon č. 185/2015 Z.z.- TU

 

 


11.09.2017