Pozvánky13.03. - 30.09.


07.04. - 31.08.


02.05. - 31.08.Normatívy UK PUŠtatút UK PU - TU

Knižničný poriadok UK PU - TU

Opatrenie rektora k odovzdávaniu povinných výtlačkov do UK PU - TU


Charta čitateľa UK PU - TU

Normatívy pre záverečné práce - TU

Normatívy pre publikačnú činnosť - TU

Normatívy pre elektronické publikovanie - TU


Knižničný zákon č. 126/2015 Z.z.- TU

Autorský zákon č. 185/2015 Z.z.- TU

 

 


07.09.2016