Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Mydlárová Blaščáková Marta (50%)
Autor:Poráčová Janka (5%)
Autor:Tomková Zlatica (1%)
Autor:Blaščáková Ľudmila (5%)
Autor:Konečná Mária (5%)
Autor:Petrejčíková Eva (5%)
Autor:Gogaľová Zuzana (5%)
Autor:Sedlák Vincent (5%)
Autor:Mydlár Jozef (8%)
Autor:Zahatňanská Mária (5%)
Autor:Hricová Katarína (1%)
Autor:Nagy Melinda (5%)
Názov:Hormones and mineral elements associated with osteoporosis in postmenopausal women in eastern Slovakia [electronic]
Zdroj:International Journal of Biological, Life and Agricultural Sciences [print]
Lokácia:Roč. 12, č. 8. - [S.l.], (2018), s. 218-222
ISSN:2415-6612