Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ABB
Autor:Šteflová Lucia (100%)
Názov:Obraz evanjelických a. v. chrámov v zápisniciach kanonických vizitácií z Nitrianskeho seniorátu [electronic]
Zdroj:Codex historico-critica [electronic] : noetické východiská v kontexte interdisciplinárnych prístupov k histórii, literatúre, jazyku a umeniam
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2018
Lokácia:s. 6-47
ISBN:978-80-555-2102-2