Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ABB
Autor:Slančová Daniela (60%)
Autor:Kičura Sokolová Jana (40%)
Názov:Vývin syntaxe v ranom veku [print]
Zdroj:Desať štúdií o detskej reči. Lexika - gramatika - pragmatika [print]
Vydavateľské údaje:Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018
Lokácia:s. 508-626
ISBN:978-80-224-1638-2