Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ABB
Autor:Slančová Daniela (100%)
Názov:Incipientná slovná zásoba slovensky hovoriacich dievčat a chlapcov a jazykový obraz ich sveta [print]
Zdroj:Desať štúdií o detskej reči. Lexika - gramatika - pragmatika [print]
Vydavateľské údaje:Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018
Lokácia:s. 154-246
ISBN:978-80-224-1638-2