Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:BDC
Autor:Gluchman Vasil (50%)
Autor:Gluchmanová Marta (50%)
Názov:Nová agenda humanitných vied pre 21. storočie [print]
Zdroj:Filosofický časopis [electronic]
Lokácia:Roč. 66, č. 1. - Praha, (2018), s. 159-161
ISSN:0015-1831. - ISSN 2570-9232