Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:GII
Autor:Babinčák Peter (45%)
Autor:Kačmárová Monika (45%)
Autor:Kačmár Pavol (10%)
Názov:Školská psychológia: história a perspektívy [print]
Zdroj:Na pulze [print] : časopis Prešovskej univerzity v Prešove
Lokácia:Roč. 11, č. 5. - Prešov, (2018), s. 39-39
ISSN:1337-9208