Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Štefko Róbert (34%)
Autor:Pollák František (33%)
Autor:Svetozarovová Nella (33%)
Názov:Online evaluation platforms as a tools for enhancing competitiveness in healthcare sector [electronic]
Zdroj:Marketing and branding research [electronic]
Lokácia:Roč. 5, č. 3. - Ardabil, (2018), s. 151-158
ISSN:2476-3160