Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADN
Autor:Kónya Peter (100%)
Názov:Náboženská sloboda v protihabsburských povstaniach [print]
Zdroj:Historia Ecclesiastica [print] : časopis pre dejiny cirkví a náboženstiev v Strednej Európe
Lokácia:Roč. 9, č. 1. - Prešov, (2018), s. 31-51
ISSN:1338-4341