Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADN
Autor:Gluchman Vasil (100%)
Názov:Ethics and politics of Great Moravia of the 9th century [print]
Zdroj:Ethics & Bioethics [print] : (in Central Europe)
Lokácia:Roč. 8, č. 1-2. - Varšava, (2018), s. 15-31
ISSN:1338-5615. - ISSN 2453-7829