Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADN
Autor:Petrufová Joppová Michaela (100%)
Názov:Spinozian consequentialism of ethics of social consequence [print]
Zdroj:Ethics & Bioethics [print] : (in Central Europe)
Lokácia:Roč. 8, č. 1-2. - Varšava, (2018), s. 41-50
ISSN:1338-5615. - ISSN 2453-7829