Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADN
Autor:Slančová Daniela (50%)
Autor:Kovalik Slančová Terézia (50%)
Názov:Športová lingvistika - vymedzenie interdisciplinárneho výskumu [print]
Zdroj:Slavica Slovaca [electronic] : orgán Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV a Matice slovenskej
Lokácia:Roč. 53, č. 3-4. - Bratislava, (2018), s. 109-116
ISSN:0037-6787. - ISSN 1336-2364