Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Beňková Jana (100%)
Názov:Duchovný život gréckokatolíckych veriacich v časoch perzekúcie a likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi [electronic]
Zdroj:Acta theologica et religionistica [electronic] : internetový časopis doktorandov Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove : e-journal graduand of GTF PU in Prešov
Lokácia:Roč. 7, č. 2. - Prešov, (2018), s. 44-52
ISSN:1338-7251
URL:https://www.unipo.sk/public/media/15888/ATeR-2-2018.pdf