Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADN
Autor:Kesselová Jana (100%)
Názov:Implicitná a explicitná autoreferencia v dialógu [print]
Zdroj:Slovenská reč [electronic] : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied
Lokácia:Roč. 83, č. 1. - Bratislava, (2018), s. 7-22
ISSN:0037-6981. - ISSN 1338-4279