Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Lizáková Ľubomíra (50%)
Autor:Novotná Zuzana (50%)
Názov:Význam simulačných metód v hodnotení vzdelávacieho prostredia v nelekárskych študijných odboroch [electronic]
Zdroj:GRANT journal [electronic] : European Grant Projects, Results, Research & Development, Science : Peer-Reviewed Scientific Journal
Lokácia:Roč. 7, č. 1. - Hradec Králové, (2018), s. 61-64
ISSN:1805-0638. - ISSN 1805-062X