Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADC
Autor:Froľová Lucia (12%)
Autor:Ryba Tomáš (11%)
Autor:Diko Pavel (11%)
Autor:Kavečansky Viktor (11%)
Autor:Milkovič Ondrej (11%)
Autor:Džubinská Andrea (11%)
Autor:Reiffers Marián (11%)
Autor:Vargová Zuzana (11%)
Autor:Varga Rastislav (11%)
Názov:Smart Shape Memory Actuator Based on Monocrystalline Ni2FeGa Glass-Coated Microwire [print]
Zdroj:IEEE Transactions on Magnetics [print] : a Publication of the IEEE Magnetics Society
Lokácia:Roč. 54, č. 11. - New York, (2018), s. 1-5
ISSN:0018-9464. - ISSN 1941-0069