Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADC
Autor:Hečková Jaroslava (25%)
Autor:Frankovský Miroslav (25%)
Autor:Birknerová Zuzana (25%)
Autor:Chapčáková Alexandra (25%)
Názov:Cezhraničné fúzie a akvizície v kontexte vnímania faktorov ich realizácie v pred- a postfúzijnom a akvizičnom procese [print]
Zdroj:Politická ekonomie [electronic]
Lokácia:Roč. 66, č. 5. - Praha, (2018), s. 609-632
ISSN:0032-3233. - ISSN 2336-8225