Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ABD
Autor:Gavurová Miroslava (100%)
Názov:Didaktika prekladu literatúry pre deti a mládež [print]
Zdroj:Didaktika prekladu a tlmočenia na Slovensku [print]
Vydavateľské údaje:Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018
Lokácia:s. 70-100
ISBN:978-80-223-4469-2