Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Šambronská Kristína (100%)
Názov:Cestovný ruch ako jedna z ciest pomoci rozvojovým krajinám - na príklade dobrovoľníctva [print]
Zdroj:Journal of Tourism, Hospitality and Commerce [print] : vědecko-odborný recenzovaný časopis
Lokácia:Roč. 9, č. 1. - Brno, (2018), s. 73-81
ISSN:1804-3836