Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADN
Autor:Rafajlovičová Rita (100%)
Názov:Syntaktické štruktúry vedľajších viet v anglickom hovorenom a písanom prejave [print]
Zdroj:XLinguae [electronic] : European scientific language journal
Lokácia:Roč. 11, č. 2. - Nitra, (2018), s. 738-757
ISSN:1337-8384. - ISSN 2453-711X