Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Babinčák Peter (90%)
Autor:Navrátilová Monika (10%)
Názov:Morálna integrita v kontexte riešenia morálnych dilem: utilitarizmus v morálnych dilemách a jeho vzťah k prosociálnemu morálnemu usudzovaniu [elektronický dokument]
Zdroj:Kvalita života 2017 [elektronický dokument] : kvalita života v kontexte chudoby : zborník odborných príspevkov
Vydavateľské údaje:Prešov : Bookman, 2018
Lokácia:s. 9-19
ISBN:978-80-8165-261-5