Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADM
Autor:Lorincová Tatiana (50%)
Autor:Tomková Anna (40%)
Autor:Suhányi Ladislav (10%)
Názov:Prediction of selected personality characteristics of businessmen in the context of their potential to work with customer [print]
Zdroj:International Journal of Organizational Leadership [electronic]
Lokácia:Roč. 7, č. 1. - Vancouver, (2018), s. 99-105
ISSN:2383-1103. - ISSN 2345-6744
Ohlas:[3] MIŠKO, D. Súvislosti medzi osobnostnými charakteristikami a rozhodovacími štýlmi v organizácii . In Manažment podnikania a vecí verejných [online], ISSN 2453-8167. 2019 [cit. 2019-06-27], roč. 14, č. 1. Dostupný na internete <https://www.sam-km.sk/vedecky-casopis/aktualne-cislo/>