Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Slováček Matej (50%)
Autor:Miňová Monika (50%)
Názov:Pedagogika Márie Montessoriovej - učiteľ - teória a empíria [print]
Zdroj:Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna [print] : Czasopismo Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Lokácia:Roč. 6, č. 1. - Krakov, (2018), s. 21-29
ISSN:2353-7140. - ISSN 1353-7140. - ISSN 2353-7159