Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Slivková Ivana (100%)
Názov:Poľskija elementy v Chvilincy Ihara Babkova [print]
Zdroj:Acta Albaruthenica [print]
Lokácia:č. 18. - Warszawa, (2018), s. 127-133
ISSN:1898-8091