Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADD
Autor:Kendra Milan (100%)
Názov:Interakcia poetologických a axiologických komponentov v literárnom komunikáte: "Hmla" Miguela de Unamuna [print]
Zdroj:World Literature Studies [print]
Lokácia:Roč. 10, č. 2. - Bratislava, (2018), s. 24-40
ISSN:1337-9690. - ISSN 1337-9275