Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Prienikom do histórie zostáva pamäť [print]
Zdroj:Slavica litteraria [electronic] : vědecký recenzovaný časopis publikující odborné práce z oblasti literárněvědné slavistiky
Lokácia:Roč. 21, č. 1. - Brno, (2018), s. 41-49
ISSN:1212-1509. - ISSN 2336-4491