Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Literárna história a výskum literárneho romantizmu [electronic]
Zdroj:Proudy [electronic] : středoevropský časopis pro vědu a literaturu : literární časopis středoevropského centra slovanských studií a ústavu slavistiky FF MU
Lokácia:č. 1. - Brno, (2018), s. 1-5
ISSN:1804-7246