Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADN
Autor:Filčíková Diana (50%)
Autor:Celušáková Hana (10%)
Autor:Trellová Ivana (10%)
Autor:Szapuová Žofia (10%)
Autor:Ostatníková Daniela (20%)
Názov:Na dôkazoch založené intervencie pre ľudí s poruchou autistického spektra [print]
Zdroj:Lekársky obzor [electronic] : odborný časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Lokácia:Roč. 67, č. 7-8. - Bratislava, (2018), s. 255-259
ISSN:0457-4214. - ISSN 0322-9203