Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADN
Autor:Belás Ľubomír (60%)
Autor:Belásová Ľudmila (40%)
Názov:Reflexionen der Philosophie Kants in der Slowakei 1945-1989 [print]
Zdroj:Studia Philosophica Kantiana [electronic] : filozofický časopis pre kriticko-rekonštrukčné uvažovanie
Lokácia:Roč. 7, č. 1. - Prešov, (2018), s. 30-55
ISSN:1338-7758. - ISSN 2585-7673