Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADM
Autor:Štefko Róbert (25%)
Autor:Vašaničová Petra (25%)
Autor:Litavcová Eva (25%)
Autor:Jenčová Sylvia (25%)
Názov:Tourism intensity in the NUTS III regions of Slovakia [electronic]
Zdroj:Journal of tourism and services [print]
Lokácia:Roč. 9, č. 16. - Praha, (2018), s. 1-14
ISSN:1804-5650