Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADN
Autor:Kesselová Jana (100%)
Názov:Referencia na hovoriaceho v dialogickej komunikácii v slovenčine: verbálna osoba verzus osobné zámeno [print]
Zdroj:Slavica Slovaca [electronic] : orgán Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV a Matice slovenskej
Lokácia:Roč. 53, č. 3-4. - Bratislava, (2018), s. 94-108
ISSN:0037-6787. - ISSN 1336-2364