Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ABB
Autor:Spáčilová Stanislava (100%)
Názov:Reč matky a reč otca orientovaná na dieťa (komparatívna štúdia) [print]
Zdroj:Desať štúdií o detskej reči : lexika - gramatika - pragmatika
Lokácia:Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, (2018), s. 342-396
ISBN:978-80-224-1638-2