Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ABD
Autor:Palková Lenka (95%)
Autor:Slančová Daniela (5%)
Názov:Lexika v očakávaní dieťaťa [print]
Zdroj:Desať štúdií o detskej reči : lexika - gramatika - pragmatika
Lokácia:Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, (2018), s. 397-423
ISBN:978-80-224-1638-2