Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ABB
Autor:Kesselová Jana (100%)
Názov:Genitív v ranej ontogenéze reči dieťaťa osvojujúceho si slovenčinu [print]
Zdroj:Desať štúdií o detskej reči : lexika - gramatika - pragmatika
Lokácia:Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, (2018), s. 446-507
ISBN:978-80-224-1638-2