Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Bodnárová Martina (100%)
Názov:Deiktické aspekty v knižnom svedectve Som plná Jeho slov (medzi štúdiou a recenziou) [electronic]
Zdroj:Jazyk a kultúra [electronic]
Lokácia:Roč. 9, č. 33-34. - Prešov, (2018), s. 1-10
ISSN:1338-1148