Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Baloghová Barbara (100%)
Názov:Židovská identita Martina Bubera [electronic]
Zdroj:Acta theologica et religionistica [electronic] : internetový časopis doktorandov Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove : e-journal graduand of GTF PU in Prešov
Lokácia:Roč. 7, č. 1. - Prešov, (2018), s. 41-45
ISSN:1338-7251
URL:http://www.unipo.sk/public/media/15888/ATeR%201-2018.pdf