Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Beňková Jana (100%)
Názov:Rodina ako výchovný a osobnostný fundament spoločnosti [electronic]
Zdroj:Acta theologica et religionistica [electronic] : internetový časopis doktorandov Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove : e-journal graduand of GTF PU in Prešov
Lokácia:Roč. 7, č. 1. - Prešov, (2018), s. 46-50
ISSN:1338-7251