Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADM
Autor:Šuličová Andrea (30%)
Autor:Šantová Tatiana (10%)
Autor:Cinová Jana (10%)
Autor:Ondriová Iveta (30%)
Autor:Novotná Zuzana (10%)
Autor:Šimová Zuzana (10%)
Názov:Liečba a ošetrovanie vredu predkolenia pomocou vlhkej terapie [electronic]
Zdroj:Klinická farmakologie a farmacie [electronic]
Lokácia:Roč. 32, č. 1. - Olomouc, (2018), s. 31-35
ISSN:1212-7973. - ISSN 1803-5353