Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADM
Autor:Majerníková Ľudmila (70%)
Autor:Fertaľová Terézia (10%)
Autor:Kuriplachová Gabriela (10%)
Autor:Ondriová Iveta (10%)
Názov:Vplyv compliancie u diabetikov 2. typu liečených inzulínom v selfmonitoringu glykémie na kompenzáciu ochorenia [print]
Zdroj:Praktický lékař [print] : časopis pro další vzdělávání lékařů v praxi
Lokácia:Roč. 98, č. 2. - Praha, (2018), s. 83-87
ISSN:0032-6739. - ISSN 1805-4544