Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ABD
Autor:Tokár Michal (100%)
Názov:Ilustračná tvorba v časopise Slniečko [print]
Zdroj:Časopisecký fenomén Slniečko v kontexte slovenskej detskej a národnej literárnej kultúry [print]
Vydavateľské údaje:Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017
Lokácia:s. 159-192 [2,23 AH]
ISBN:978-80-223-4483-8